ÖN BİLGİLENDİRME

 

SATICI

: Ennalbur Şafak Karadeniz Arif Göltaş Ortaklığı

Merkez

: Karaçalı Mahallesi İnönü Caddesi No:24/A-B      Dalaman/MUĞLA

Telefon

: 0 252 692 1 692

Faks

: 0 252 692 1 691

Web Adresi

www.ennalbur.com

E-Mail Adresi

info@ennalbur.com

 

 

 

   

ÜRÜN/ HİZMET BİLGİ VE ÖZELLİKLERİ

 

Ürün / Hizmet Adı   

:                                                                                         

Ürün / Hizmet Markası

:

Ürün / Hizmet Fiyatı

:

Ürün / Hizmet Vergisi

:

Ürün / Hizmet Özellikleri

:

Ürün / Hizmet Kargo Ücreti

:

Ürün / Hizmet Tüm Vergiler Dahil Teslim Fiyatı

:

 

 

Fiyat dahil iş bu vaadlerin geçerliliği  .. / .. / ….   tarihine kadardır.

 

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hatayla yanlış yazılan fiyat farklılıklarında satıcının alıcıya bildireceği fiyat geçerlidir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmış ise farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Alıcının talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

 

ÖDEME ŞEKLİ                    

 

Ödemeler kredi kartı veya havale ile yapılabilmektedir.

 

MAL / HİZMET TESLİMATI

 

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının talep ettiği adresinde kendisine teslim edilecektir. Alıcı kendisinden başka birine kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları alıcıya aittir. Eğer satıcı web sitesinde belirli bir şarta bağlı olarak teslimat ücretinin kendisi tarafından karşılanacağını beyan etti ise teslimat masrafı satıcı tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı kargo firmaları tarafından yapılır. Alıcı teslim almadan önce malın kontrolünü yapmalı ayıplı ve hasarlı malı kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. Alıcı ürünü kargodan teslim almış ise ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul eder. Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin bir nüshasının alıcıya ulaşmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse satıcı mal/hizmet teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 

 

CAYMA HAKKI KULLANIMI

 

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya faks, e-mail ile bildirimde bulunulması ve ürünün mesafeli satış sözleşmesinin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.


CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b), Hür türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için, mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 

İLETİŞİM ÜCRETLERİ

 

Her nevi iletişim bedeli alıcıya aittir.

 

MAL / HİZMET TESLİM ZAMANI

 

Teslimat, stokun müsait olması ve mal/hizmet bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vb. mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, mal/hizmet siparişinden itibaren 30 gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile ek 10 günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

 

TALEP VE ŞİKAYETLERİN İLETİLMESİ

 

Alıcı, her türlü talep ve şikayetlerini satıcının yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.


Alıcı, 4822 sayılı Kanun İle Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 


Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok

Menü